Villkor

Home Villkor
Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att:

 

  • Meddela oss inom 14 dagar efter det att Popitoppkören har bekräftat att du har en plats reserverad.
  • Meddelande om avbokning kan lämnas både skriftligen t ex, via brev eller e-post, och muntligen.
  • Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.
  • Om kursen har startat har du accepterat att avstå från ångerrätten.
  • Om deltagare avbokar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan kursstart tar vi ut en administrationsavgift:
  • Vid avbokning senast 7 dagar före kursstart tar vi en avgift på 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kronor.
  • Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.
  • Vid avbokning samma dag som kursstart, eller senare, debiteras hela kursavgiften.
  • Popitoppkören vill gärna fotografera och ibland även filma i samband med repetitioner och konserter. Vi förbehåller oss rätten att använda alla former av bilder och videoupptagningar på sociala medier samt i eventuell reklam och media.
  • Betalning av kursavgiften ska ske senast 14 dagar innan kursstart genom fakturainbetalning eller via swisch. Om anmälan sker senare än 14 dagar innan kursstart gäller 7 dagars förfallotid på fakturan. Fakturan skickas per e-post. Vid utebliven eller försenad betalning äger vi rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag.