Villkor

Home Villkor
Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att:

 

  • Meddela oss inom 14 dagar efter det att du gjorde din bokning.
  • Meddelande om avbokning kan lämnas både skriftligen t ex, via brev eller e-post, och muntligen.
  • Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.
  • Om kursen har startat har du accepterat att avstå från ångerrätten.
  • Vid avbokning senast 7 dagar före kursstart tar vi en avgift på 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kronor.
  • Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.
  • Vid avbokning samma dag som kursstart, eller senare, debiteras hela kursavgiften.
  • Popitoppkören vill gärna fotografera och ibland även filma i samband med repetitioner och konserter. Vi förbehåller oss rätten att använda alla former av bilder och videoupptagningar på sociala medier samt i eventuell reklam och media.
  • Betalning av kursavgiften ska ske senast 14 dagar innan kursstart via bankgiro eller via swisch. Om anmälan sker senare än 14 dagar innan kursstart ska betalning ske direkt. Vid utebliven eller försenad betalning äger vi rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag.